Vragen? Bel 0591-658316 of neem contact met ons op

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden conform artikel 4 en 5 uit de algemene voorwaarden:

Artikel 4 Afleveringstermijn

  1. De tussen de Koper en Poelman overeengekomen afleveringstermijn zal door Poelman zo veel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal.
  2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel op de dag dat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Poelman, voor zover deze dag gelegen is na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
  3. Wanneer een artikel op deze website 'Op Voorraad' is, kan het desalniettemin zijn dat het artikel bij Poelman niet meer op voorraad is en deze besteld zou moeten worden of uitverkocht is. Poelman reageert binnen 48 uur op een Overeenkomst via deze website of het artikel geleverd kan worden conform de leveringstermijn van Poelman.

Artikel 5 Levering en risico

  1. Indien Poelman en de Koper overeen komen dat de producten door Poelman zullen worden afgeleverd, is Koper daarvoor een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de geldende tarieven van Poelman.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Poelman kenbaar heeft gemaakt.
  3. Mocht de Koper de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig (kunnen) afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Poelman is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
  4. De verzendkosten in heel Nederland (Waddeneilanden uitgezonderd) bedragen altijd € 15,- bij een bestelling tot € 300,-. Bij een bestelling vanaf € 300,- berekenen wij geen verzendkosten (uitgezonderd showmodellen en actieartikelen). Verzendkosten Waddeneilanden, Duitsland, België en andere landen op aanvraag. Showmodellen/Actieartikelen regio Emmen € 15,-, binnen straal 50 km van Emmen € 50,-, daarbuiten € 75,-
  5. De artikelen worden in de verpakking en ongemonteerd bij u geleverd, tenzij anders afgesproken.